صفحه شخصی: sadra16


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۹ (ببینید)
نظرات: ۱۳ (میانگین موافقان: ۲۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۳۵ ۱۵ ۶۳