صفحه شخصی: redik80


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۳ بهمن ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۵۴۵ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۰۹ ۱ ۱۷