صفحه شخصی: raminjon


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۹ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۲۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۶۳ (میانگین موافقان: ۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۳۹ ۱ ۶۵