صفحه شخصی: perspolisearthquake


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۶۸ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۱۱ ۳ ۳۷