صفحه شخصی: persianeu


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۲۲ (ببینید)
ویدیوها: ۲۲ (ببینید)
نظرات: ۴۵ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۱۹۷ ۱۰۵ ۱۶۶۴