صفحه شخصی: persian4ever


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۲۵ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۰۳ ۲ ۳