صفحه شخصی: persepolis11


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ (حدود ۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۷۰ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰