صفحه شخصی: pcompatible


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۱۰ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰