صفحه شخصی: payaam


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۹ شهریور ۱۳۹۲ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۱۴۹ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۱ ۴ ۲۰