صفحه شخصی: pash62


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۹ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۱ (میانگین موافقان: ۲۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۸ ۰ ۱۲