صفحه شخصی: mmovahedi


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۲۸ آذر ۱۳۹۰ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰