صفحه شخصی: metiss


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۹ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳ ۰ ۱