صفحه شخصی: mehrdadABBBIII


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۲۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۶۷ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۳۱ ۰ ۶۶