صفحه شخصی: mehdi68


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۸۲ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۳ ۰ ۴۴