صفحه شخصی: masoya


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۵۱ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۵ ۳ ۲۴