صفحه شخصی: maison


تیم محبوب در لیگ برتر: فجرسپاسی

مشارکت:

شروع: ۹ آذر ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۳۴۲ (میانگین موافقان: ۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵ ۱ ۳