صفحه شخصی: mahdi30


تیم محبوب در لیگ برتر: تراکتور

مشارکت:

شروع: ۲۱ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۶۹ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۹ ۲ ۱۴