صفحه شخصی: mahallatian


تیم محبوب در لیگ برتر: صبای‌قم

مشارکت:

شروع: ۱۲ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۵ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۳ ۰ ۲