صفحه شخصی: london1122


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱ اسفند ۱۳۹۳ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۲۱ (ببینید)
نظرات: ۰
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۵۰ ۱۲ ۱۴۹