صفحه شخصی: kpashayi


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۵ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۰۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۵۸ (ببینید)
ویدیوها: ۳۰ (ببینید)
نظرات: ۱۲۵ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۲۲۶ ۴۳ ۶۱۹