صفحه شخصی: kassra


تیم محبوب در لیگ برتر: ذوب‌آهن

مشارکت:

شروع: ۱۰ دی ۱۳۹۹ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۴۷ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش kassra در مورد «این خبر» گفت: ۴۹ موافق
مردم !!!!!تا آنجا که من دیدم هر چه آدم کش هست طرفدار شما است و شادی کردند در ایران مردمی در کار نیست مردم تف هم نثار شما نکردند