صفحه شخصی: kamyar123


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۸ شهریور ۱۳۹۳ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۵ (ببینید)
نظرات: ۹۸ (میانگین موافقان: ۲۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۴۸ ۳ ۵۷