صفحه شخصی: kamrad


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۳۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۷ (ببینید)
ویدیوها: ۲۳ (ببینید)
نظرات: ۴۸ (میانگین موافقان: ۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۰۵ ۲۰ ۱۰۹