صفحه شخصی: kamal1361


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۳ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۹ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۸۳ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۲ ۳ ۴۵