صفحه شخصی: kakero


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۴ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۵ ۰ ۲