صفحه شخصی: juoooooon


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۴ آذر ۱۳۹۲ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۴۱ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳ ۰ ۱