صفحه شخصی: jayjaytaji


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۸ دی ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۹۴ (میانگین موافقان: ۲۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۵۲ ۴ ۶۲