صفحه شخصی: iraniam


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۸ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۴۸ (ببینید)
عکس‌ها: ۳۷ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۰۳ (میانگین موافقان: ۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۸۹ ۲۱ ۵۲۷