صفحه شخصی: imantanha


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۹ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۶۷ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۲۸ ۲۵ ۱۷۹