صفحه شخصی: hosseinkiarash


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۲۶ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۱۳۸

رأی دریافتی:

۱۷۷ ۶ ۲۲