صفحه شخصی: hosseinhgh


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۷ آذر ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۶۰ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰