صفحه شخصی: hameddasss


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۴۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱۰ (ببینید)
نظرات: ۸۰ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲۳۰ ۳۶ ۳۹۸