صفحه شخصی: hadi1371


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۱۷۹ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹ ۱ ۱۰