صفحه شخصی: golden16161616


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۰ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۵ ۲ ۲۹