صفحه شخصی: giggsy


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۰ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۲۲ (ببینید)
ویدیوها: ۹۶ (ببینید)
نظرات: ۶۲ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۷۰۰

رأی دریافتی:

۳۴۳۸ ۷۰ ۳۰۹