صفحه شخصی: eternity


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۷ فروردین ۱۳۹۴ (حدود ۸ سال پیش)
کرونامه: ۱ (ببینید)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۷ (میانگین موافقان: ۳۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵ ۰ ۰