صفحه شخصی: esteghlali76


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲۴ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۲۶ (میانگین موافقان: ۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۵۲ ۱۰ ۳۵۵