صفحه شخصی: esmaelk


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۶ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۳۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۱ (میانگین موافقان: ۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۷ ۲ ۵