صفحه شخصی: eslamih675


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۰ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰