صفحه شخصی: dehghani


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۴ فروردین ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۵۹ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۷۵ (میانگین موافقان: ۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۳۱۴ ۹ ۲۸۴