صفحه شخصی: david23400


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۳۵ (میانگین موافقان: ۲۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۳۱ ۱ ۵