صفحه شخصی: dashSia


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۲۲ آذر ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۳۲۱ (میانگین موافقان: ۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۶ ۳ ۱۴