صفحه شخصی: darakhan


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۵ تیر ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۶ (ببینید)
ویدیوها: ۱۳ (ببینید)
نظرات: ۷۸ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۶۳ ۷ ۲۶۱