صفحه شخصی: dadaash


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۹ اسفند ۱۳۹۷ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۸۹ (میانگین موافقان: ۲۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۲۴ ۶ ۲۳