صفحه شخصی: captan


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۳۳۱ (میانگین موافقان: ۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۸ ۰ ۸