صفحه شخصی: brazil2014


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۲ مهر ۱۳۹۲ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۶۷ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰