صفحه شخصی: brando


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱۴ (ببینید)
نظرات: ۱۱ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۳۷ ۳ ۳۰