صفحه شخصی: beni777


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۸ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۷۳ (میانگین موافقان: ۱۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۶۳ ۲ ۱۰