صفحه شخصی: bbk928


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۵ مهر ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۵ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۳ ۳ ۰