صفحه شخصی: batman


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۹۹ (میانگین موافقان: ۲۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۵ ۱ ۲